Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Nguồn: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

sau một thời gian tìm tòi mình đã tìm được 1 bản nero chay duoc59 trên windows 7. chia sẽ cho bà con cùng thưởng thức.

link download: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Sau khi tải vể, bạn lick vào file cài đặt và lick "next"
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
cu tiep tục cho đến khi cài đặt hoàn tất. lick Finish

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

bắt đầu crack:

lick vào hàng chử mũi ten chỉ vào

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

xuất hiện hợp thoại:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

bạn giải nén file " NERO.8.3.X.X.KEYGEN"

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

copy key nhớ để ý dong trên là "Neo 8 untra edition" paste vào phần key ở trên.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
thế là Nero đã là của bạn


link download: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] </div>

View more random threads same category: