Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Nguồn: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Sau khi xem song bài làm thủy tinh
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Hoặc đã bít cách giả lập phản chiếu giả cho môi trường các bạn có thể làm như sau.
Bấm M mở bản cuộn material edittor chọn ô vật liệu mới, click nút standard chọn VRayMtl :
Trong phần diffuse chọn màu đen.
Phần Reflect là màu kim loại ( Tùy vào màu kim loại ta cho màu khác nhau ), càng nhạt thì vật liệu càng nghiêng về inox, càng đậm thì vật càng liệu nghiêng về những kim loại có tính ánh kim thấp.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] </div>

View more random threads same category: