mình download game từ Popcap về rồi làm crack để chơi vĩnh viễn--OK...mình cứ tưởng vậy là xong, ai dè khi vào chơi tới cửa 3 ( cái hồ nước) thì tất cả các seed mới tìm được đều bị khóa và yêu cầu Full Version...hjx..chơi tới cửa 3 rồi mà lại...help me...cho xin crack full ver đc hok...pleaseeeeee........
</div>

View more random threads same category: