Vấn để là do không có thời gian chơi game gunny của zing, mình muốn xin các bạn link source + database game gunny để về bán trong cho vui, các bạn nào có thì share dùm. cảm ơn
</div>

View more random threads same category: