Khi khởi động máy thì màn hình đen hiện ra dòng chữ :"A disk read error occur" rồi bắt Restart. Mình cài lại máy thì không Format được HDH, còn Ghost cũng không được. Mong các bạn chỉ cách sửa lỗi giùm.
</div>

View more random threads same category: