bạn nhấn va` giữ phím Fn rồi nhấn PrtSc ( đối với máy mình la`F6), nhấn tổ hợp phím Ctrl-C sau do mở paint nhấn Ctrl-V
cam on
</div>

View more random threads same category: