Dành cho các bạn có nhu cầu thi chứng chỉ B, theo mình thì nên đăng ký học khóa cấp tốc ở Đại học Tự nhiên 6 tuần là xong à
Link nè:


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


View more latest threads same category:

 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 04/05/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 28/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 28/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 15/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 07/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 26/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 25/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 24/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 24/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 16/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 04/03/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 24/02/2011
</div>

View more random threads same category: