Download 3dmax 9 full crack + Hướng dẫn cài đặt 3dmax 9, tải Download 3dmax 9 full crack + Hướng dẫn cài đặt 3dmax 9, phần mềm Download 3dmax 9 full crack + Hướng dẫn cài đặt 3dmax 9 hướng dẫn Download 3dmax 9 full crack + Hướng dẫn cài đặt 3dmax 9

Địa chỉ Download 3dmax 9 full crack + Hướng dẫn cài đặt 3dmax 9 , bài này hướng dẫn rất chi tiết và dễ cài đặt 3dmax9 nhìn hình là làm được. Để cài đặt 3DMax thì bạn chọn setup.exe. Sau đó chọn :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chọn 32bit:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Rồi làm theo các bước sau , quá trình này rất đơn giản , bạn chỉ cần click next tới là xong.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Đầu tiên bạn phải disable card mạng trước, click phải vào my network places ở ngoài desktop. Sau đó click phải vào biểu tượng card mạng , chọn disable :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Khi bị disable, nó sẽ mờ đi như thế này là ok :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Sau đó chạy 3DMax lên sẽ thấy thông báo này :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chọn next luôn sẽ qua bản này :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chọn Enter an activate code gì gì đó rồi next luôn như trong hình :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Điền key vào là 11111, toàn bộ là 1111 hết cho đến khi không điền được nữa, rồi chọn khu vực là VN như trong hình :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Giờ mới chạy file 3d.exe download ở link trênChỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ], chạy nó, paste dòng request code ở bản trên vào keygen như thế này :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Rồi chọn active sẽ có được dòng active key phía dưới :Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Copy và paste cái active key vào mục dưới cùng như trong hình :

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Sau đó chọn Next , sẽ có thông báo là đã active thành công.Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Vậy là ok . Nhớ sau đó enable lại card mạng như bược disable để vào mạng lại bìnbh thường :Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chúc bạn thành công va học tập tốt.

Link Download 3dmax 9 file đính kèm bên dưới.
Link test 31/3/2010
Link MF Autodesk 3ds Max 2009
Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] pass: Pass: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chú ý:
Ai bị lỗi The application was unable to start correctly (0xc0000005). Click OK toclose the application." Bạn dùng win7 bị thiếu thư viện vào đây để add vào là ok :Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: