MF - EPSXE 1.70 Full-Giả lập PS1 mới nhất đầy đủ Plug-in, download MF - EPSXE 1.70 Full-Giả lập PS1 mới nhất đầy đủ Plug-in

Phiên bản mới này đã được fix rất nhiều lỗi đồ họa còn tồn đọng ở bản 1.60,bảo đảm có thể chơi được hơn 90% các Game PS.Đối với 1 số PC có VGA tường đối khủng thì hình ảnh có khi còn đẹp hơn trên máy thật.


Bản EPSXE 1.70 này đã bao gồm các Bios của US,JP và EU.Ngoải ra còn có Plug-in đồ họa Pete"s GPU 2.9 dành triêng cho bản 1.7,hỗ trợ những dòng Card màn hình đời mới hiện nay!


Download:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: