Xin trân trọng thông báo với toàn thể anh em trong 4rum. Mình đã hoàn tất việc upload bản Win7 RTM - 11in1 lên MediaFire, và hiện tại chỉ có 4rum mình là có link.

Vốn được chỉnh admin Hải Dương"windowsz.net" kết hợp từ 4 bản ultimate (x86+x64) và Enterprise (x32 và x64) nguyên gốc từ MSDN. Vì vậy bạn hãy yên tâm về mặt chất lượng của nó . Bản RTM so với bản Final chỉ khác vài bản vá phát sinh trong 2-3 tháng qua. Hãy để Windows Update làm nốt việc này giúp bạn. Chỉ với 1 DVD duy nhất bạn có thể cài đặt được tất cả các phiên bản sau


Windows 7 Stater x86
Windows 7 Home Basic x86
Windows 7 Home Premiumx86
Windows 7 Professional x86
Windows 7 Enterprisex86
Windows 7 Ultimate x86
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Enterprise x64
Windows 7 Ultimate x64


File ISO có dung lượng 3.73GB, được cắt ra 40 mảnh
Mọi người dùng FFSJ để ghép file nhé.

Download: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


WindowsZ
mã MD5 : 22CE1A54 - 56ACA646 - EC1FF39E - 1AAF64E0
pass nếu có : windowsz.net


Quote:
1. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
3. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
4. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
5. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
6. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
7. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
8. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
9. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
10. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

11. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
12. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
13. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
14. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
15. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
16. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
17. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
18. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
19. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
20. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

21. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
22. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
23. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
24. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
25. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
26. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
27. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
28. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
29. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
30. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

31. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
32. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
33. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
34. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
35. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
36. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
37. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
38. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
39. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
40. Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]MD5 của từng file

A == 04A3A9CE - 5A4C785D - A4886BAD - 1222FAD8
B == 23CCBB1C - D01EBAFE - 80E7EA1A - 3308EBA5
C == 20650A4B - 55A2AAA8 - 4BAB72F9 - 056E0B12
D == 264B6B78 - 9EF9505E - 9D5FA71E - 84AA5FA2
E == 394CAB72 - 7000991B - 037AB593 - 449B2EC0

F == 857703D4 - 2D095206 - 5E8C7E6B - 696EC700
G == E031F6C7 - 0F440B0E - 6724C896 - 2BE26D7F
H == BE062169 - E755321A - 1E60E1E8 - CFFCAF8A
I == 691D0433 - DEA1D8E2 - F7FBCA3A - F33111C1
J == CE7075F2 - C07EC51A - A1F0E601 - 140C2B99

K == 4B6AC428 - EDD5704C - B1A96B12 - 345FA1EF
L == 255DAEBC - 25B05DA3 - B990F7E1 - 660A3314
M == 54A6EA98 - A22C2439 - 4C9288F3 - C1088DA7
N == 99F44B3D - DFD91C67 - A64A1F06 - F8309DBA
O == 62CF2D08 - 9474F182 - 0B57AC1E - 43D4CFAD

P == 167D47C7 - 06B08626 - 1BAE1429 - E707EB46
Q == 97337E02 - 38994CC8 - ED4E4026 - 8A717D3A
R == 1794C14A - 7DCF5165 - 0FF80E0C - 2CF2C364
S == 50AA7F79 - 50244E8C - D6353532 - 6A2E2AB3
T == A952DC0D - 05522438 - 6CA39745 - DFFDB018

U == ED07ADFE - 588541B8 - 8BFF2DF4 - 4F65FF5
V == 7EE8FF82 - 113CF68A - 08385AC1 - 4724D29F
W == 4D5EB582 - 0881059A - ED78BC8C - B5E415BA
X == 2C6BB37B - B3D5D122 - 08D88094 - 4EEC0B60
Y == 103D2C72 - F3EEA189 - 5B8FC8B3 - 9ABF5E0D

Z == 3ACE7797 - 723B4D1A - A32E5057 - 0864EF52
AA = 326287F2 - 23CE2994 - 6F94BE4D - 9F637B57
AB = B93FC88B - A9A5488A - 1B514EC0 - C6772AAD
AC = 1CE7F625 - DFB512D0 - 025633FC - 911EC459
AD = 0BB67B9D - 13E7E448 - B8FB9CE8 - 3B9D0105

AE = B041E620 - E0AA5C0E - 4E75ED07 - 10DB3BFD
AF = 5263B6F6 - 4C955832 - 2109F8E2 - 32B47DEE
AG = DA0E75BA - DC73C9B4 - 5743345F - C7515FD5
AH = 8DDFDF69 - 52FA788B - 2F8C3559 - 94D78814
AI = 92130B09 - 5DE2BBE9 - 31EDE937 - 77088094

AJ = EF700549 - 4B1BC612 - 467CDF85 - EB5BC2F4
AK = 795AE33E - 3248D8E1 - EDFAA63E - EB8745E8
AL = 7B35AE6A - 360F1293 - 930A4762 - 77EBA75D
AM = 056925E2 - 486B67B8 - DD56A0E0 - BAD2C17B
AN = BD5EE316 - FA249E0D - 089126CD - D469C6C9Bản thân mình đã cài đặt và sử dụng bản này một thời gian khá lâu. Rất ổn định.

Để có thêm thông tin về cách cài đặt, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết "WINDOWS 7 TOÀN TẬP" của admin Hải Dương tại :

Mã:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


View more latest threads same category:

 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 15/02/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 23/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 22/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 21/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 18/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 15/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 11/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 09/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 09/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 08/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 05/04/2011
 • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] 23/03/2011
</div>

View more random threads same category: