Kim Dung viết tổng cộng 15 truyện trong đó 1 truyện ngắn và 14 tiểu thuyết. Hầu hết các tiểu thuyết đều được xuất bản trên các nhật báo.

1. Thư kiếm ân cừu lục (1955) (書劍恩仇錄)
2. Bích huyết kiếm (1956) (碧血劍)
3. Xạ điêu anh hùng truyện (1957) (射雕英雄傳)- tại Việt Nam được dịch thành Anh hùng xạ điêu.
4. Tuyết sơn phi hồ (1959) (雪山飛狐)
5. Thần điêu đại hiệp hay Thần điêu hiệp lữ (1959) (神雕俠侶).
6. Phi hồ ngoại truyện (1960) (飛狐外傳)
7. Bạch mã khiếu tây phong (1961) (白馬嘯西風)
8. Uyên ương đao (1961) (鴛鴦刀)
9. Ỷ Thiên Đồ Long ký (1961) (倚天屠龍記)
10. Liên thành quyết bản dịch của Vô Nại tiên sinh và của Hàn Giang Nhạn (1963) (連城訣)
11. Thiên long bát bộ bản cũ và bản mới (1963) (天龍八部)
12. Hiệp khách hành (1965) (俠客行)
13. Tiếu ngạo giang hồ bản cũ, năm (1967) (笑傲江湖)
14. Lộc Đỉnh ký bản cũ và bản mới (1969-1972) (鹿鼎記)
15. Việt nữ kiếm (truyện ngắn, 1970) (越女劍)

3 truyện Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký tạo thành Xạ điêu tam bộ khúc, đọc theo lần lượt. Thiên Long bát bộ cũng có thể coi là mở đầu của bộ ba cuốn truyện trên. Tuyết sơn phi hồ và Phi hồ ngoại truyện cũng đi đôi với nhau vì có cùng các nhân vật.

Sự nghiệp sáng tác của ông được cô đọng trong hai câu thơ:


飛 雪 連 天 射 白 鹿
笑 書 神 俠 倚 碧 鴛


"Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên"

(Bay tuyết liền trời bắn hươu trắng
Cười sách thần hiệp dựa quyên xanh)

DOWNLOAD14 tiểu thuyết và 1 truyện ngắn - Kim Dung
24.63M


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Link rời từng truyện

1. Phi Hồ Ngoại Truyện

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

2. Tuyết Sơn Phi Hổ

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

3. Liên Thành Quyết

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

4. Thiên Long Bát Bộ

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

5. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện (Anh hùng xạ điêu)

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

6. Bạch Mã Khiếu Tây Phong


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

7. Lộc Đỉnh Ký


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

8. Tiếu Ngạo Giang Hồ


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

9. Thư Kiếm Ân Cừu Lục

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

10. Thần Điêu Hiệp Lữ (Thần điêu đại hiệp)


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

11. Hiệp Khách Hành


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

12. Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

13. Bích Huyết Kiếm

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

14. Uyên Ương Đao


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Ngoài ra còn có Lục Mạch Thần Kiếm , đây là 1 phần trong Thiên Long Bát Bộ chứ ko phải là một tiểu thuyết.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Truyện ngắn Việt Nữ Kiếm mọi ng coi tạm file .LIT nhé Le3 sẽ chuyển sang dạng ebook sau

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]BONUS

Mobipoket Reader đọc ebook
(.prc)

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] (Pass: vn-zoom.com)


Microsoft Reader đọc đuôi .lit

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Kiếm Hiệp của Các Tác Giả Khác
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: