mình không share acc vip 4share nữa mình rất mệt mỏi và chán nản với diễn đàn.có 1 số kẻ đổi pass ăn 1 mình. làm mình rất mệt...


ANH EM THÔNG CẢM. NHỜ MOD DEL BÀI NÀY DÙM EM

CÁC BẠN ĐỪNG PM CHO MÌNH NỮA MỆT MỎI LẮM.


Hôm Nay Ngày 15/05/2011 vào lúc 21h53 mình nhận đc 1 mem xin acc mình như vầy. nội dung mình sẽ đưa cho các bạn xem. Mình không hiểu nó là giống gì nữa. đã có lòng share acc rồi mà còn bị sĩ nhục nữa là sao..Mẹ mấy thằng chó. từ nay anh chẳng share acc nữa.
Nickname yahoo của thằng chó ăn cức đó là: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 924 PM) : <ding>
canhcoi.immortal(05/15/2011 928 PM) : <ding>
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 930 PM) : chao !!
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 934 PM) : share anh cai acc 4share em oi !
canhcoi.immortal(05/15/2011 944 PM) : hết share rồi em
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 954 PM) : lna sao
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 909 PM) : bi doi mat pass roi
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 914 PM) : <ding>
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 922 PM) :
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 933 PM) : share kieu j zay
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 943 PM) : cam on trn vn-room wa troi lun
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 955 PM) : ma the nay na the neo
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 900 PM) : <ding>
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 904 PM) :
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 932 PM) : <ding>
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 941 PM) : ia cho phat
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 948 PM) : phat nua ne
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 949 PM) : <ding>
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 959 PM) : tiep ne
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 905 PM) : <ding>
canhcoi.immortal(05/15/2011 942 PM) : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
canhcoi.immortal(05/15/2011 951 PM) : sao mày mất dạy thế
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 905 PM) : her
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 909 PM) : <ding>
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 906 PM) : ANH DEO THÔNG CẢM.
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 916 PM) : EM DEU WA
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 923 PM) : <ding>
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 934 PM) : bettttttttttt
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 944 PM) : 1 2 3 bien
Long (¯`•♥^^♥•´¯)(05/15/2011 10:01:22 PM) : cac


mấy bác thấy sao chứ em thật sự bức xúc.
</div>

View more random threads same category: