GTA: Police Stories:
Trong mod này bạn sẽ thành cảnh sát và không bao giờ bị bắt

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Vice City Final Justice Beta:
Trong mod này sẽ có nhiều thay đổi về mọi thứ.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Halo: Battle for the ring:
CHơi giống Halo .

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

San Andreas in Vice City:
Giả lập gta SA

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Street Racer
Có nhiều xe mới

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Californication
Một thế giới mới

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Back to the Future: Hill Valley for GTA Vice City
Thế giới tương lai (CÁI NÀY LÀ BẢN FULL)

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Mod: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Còn mấy cái mod cũ tớ không post đâu nha.
</div>

View more random threads same category: