Mình rất thích xem phim hoạt hình của HTV thuyết minh, ngày xưa mình coi rất nhiều. Có bạn nào nhớ phim "Những Câu Chuyện Về Thiên Nhiên" không? Phim nói về một con gấu mỗi ngày kể chuyện về câu chuyện của 1 lài vật, mang tính giáo dục cao. Mình muốn xem lại lắm. Bạn nào không thể tìm ra được có thể nói vài chỗ bán phim hoạt hình cũ của HTV, mình có thể tự tìm cũng được. Cám ơn trước!

Mỗi tập phim đều bắt đầu như vầy: "Tôi là Thỏ xin chào các bạn đến với cuốn sách lớn về thiên nhiên, cuốn sách này toàn nói về thế giới loài vật và mỗi chương ông Gấu sẽ kể cho các bạn nghe về mỗi chúng tôi...."
</div>

View more random threads same category: