Ghost trực tiếp trên Win!
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Filesize: 1,32MB

Chỉ có một file Ghost32.exe duy nhất, bạn có thể để vào ổ D,E...(Khác ổ cài Hệ điều hành) và ghost Win ở ổ C: trực tiếp ... rất hay và thuận tiện, không cần đĩa boot, backup được file ghost... Quá đã, download về xài nha!
Chúc các bạn thành công

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


View more random threads same category: