Phan mem ACDSee 5.01 PowerPack la phan mem cho phep view hinh de xem, cac ban vao day download phan mem cung key nhe
Nho doc ban huong dan truoc khi down nhe

1. Tắt Chương trình Download Manager (IDM)
2. Sử dụng Firefox hoặc Chrome để Download
3. Click vào dòng 'Free Lotto - 1 Page Registration'
4. Điền đầy đủ thông tin với 1 Email thật (Không trùng Email)
5. Postal code: 70000
6. Region va country: vn
7. Click vào dòng 'Click To Release Your Winnings'
8. Click OK
9. Chương trình tự động Download
Chú ý: Download nhiều lần rút điện Modem ra cắm điện lại
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chuc thanh cong </div>

View more random threads same category: