Đây là bộ phim hoạt hình 3D, hài hước, dí dỏm của chú gấu Bernard, bảo đảm 100% các bé rất thích xem phim này, ngay cả người lớn còn thix nữa huống chi các bé, xem phim này cười bể bụng lun

1 bộ phim hoạt hình khá hay và rất hài hước

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Pass unlock mediafire: vuphongk3
Tập 1: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Tập 2: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Tập 3 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Tập 4 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
tập 6 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
tập 7 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Link đầy đủ : 26 tập

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


nguồn : sưu tập </div>

View more random threads same category: