DriverMan Overall XP-VISTA-WIN7 Drivers:
Mã:
Audio_x86_906.1
Cablemodem x86_810
Cardreaders x86_812
Chipset x86_906.1
AMD CPU wnt5_x86_32_904
Bluetooth wnt5_x86_32_081028
Broadband wnt5_x86_32_70416
Chipset MB wnt5_x86_32_902
HID wnt5_x86_32_902
LAN Network wnt5_x86_32_903
MassStorage wnt5_x86_32_906
Misc wnt5_x86_32_90322
Modem wnt5_x86_32_90705
Monitor wnt5_x86_32_81227
Phone wnt5_x86_32_802
PrintersCanonInkjet wnt5_x86_32_61105
PrintersCanonLaserjet wnt5_x86_32_61020
PrintersHP wnt5_x86_32_71126
Scanner wnt5_x86_32_60831
Sound_AC97_wnt5_x86_32_906
Sound_Creativ_wnt5_x86_32_906
Sound_Others_wnt5_x86_32_906
Sound_Realtek_wnt5_x86_32_906
Sound_Xonar_wnt5_x86_32_906
TV_Tuner_wnt5_x86_32_906
TV_wnt5_x86_32_80908
USB_wnt5_x86_32_80911
Video_ATI_wnt5_x86_32_906
Video_Intel_wnt5_x86_32_906
Video_NVIDIA_wnt5_x86_32_906
Video_Others_wnt5_x86_32_903
Virtual_wnt5_x86_32_90225
WebCam_wnt5_x86_32_90706
WLAN_Network_wnt5_x86_32_905
Gaming_x86_812
Graphics_A_x86_906.1
Graphics_B_x86_905
Graphics_Mobile_x86_906
Lan_x86_903.1
Masstorage_x86_906
Monitors_x86_809
RemoteControl_x86_809
Touchpad_Mouse_x86_812
TVcard_x86_904
Webcam_x86_903
Wlan_x86_812.3
Gói driver full cho tất cả các chipset,sound,lan,graphics:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Đây là một số driver cho webcam (28 bộ) gồm những loại webcam thông dụng (có thể chưa đầy đủ, mọi người bổ sung thêm nhé). Mong rằng sẽ hữu ích cho những ai đang cần.

Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Tổng hợp các Driver máy in thông dụng hiện nay: Canon 15 bộ, Epson 5 bộ, Hp 13 bộ, Lexmark, Samsung,...

Tất cả chỉ 1file rar 156MB
Mã:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: