Các bạn cài mới hoặc nâng cấp Service Pack 3 thường bị thông báo hết hạn trong 30 ngày. Dùng cái này để crack, thành công 100%. Có bản quyền đàng hoàng. Đã test. (Mình chưa test với SP2 vì nhà mình đang dùng SP3, bạn nào dùng SP2 cứ thử xem)

Đầu tiên bạn tải cái này về cài: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Sau đó tải cái này về giải nén chạy file AntiWPA3->Enter->enter. OK!
Link: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Kiểm tra trên máy: vào start->run, copy dòng lệnh sau vào
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
Bấm OK.
Hiện như sau là được:

Hoặc vào trang này để kiểm tra:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Đây là dẫn chứng:


Chú ý: Bạn nào làm như trên mà vẫn không ổn thì chạy file reg này nữa: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
hoặc dùng Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] , hoặc Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ] .
</div>

View more random threads same category: