việc dung luyện này mang tính hên xui . nhưng đây là kinh nghiệm của mình. các bạn làm thử nhé. chuẩn bị ít nhất 12 mãnh ghép cao cấp. và đá ch4 và đá ch3 còn nhiều càng nhiều càng tốt. làm như sau :
- Dung luyện ch5 trước : bằng 3v4 và 1v3 lần đầu miss 100% . sau đó tiếp tục lần 2 như thế. lần 3 cho 4 mãnh ghép và đập.
- nếu không thành công out rèn. vào lại rèn cho 4 mãnh ghép đập tiếp. miss nữa thì cho 3v4 và 1v3 vào đập cái nữa rồi. rồi cho 4 mãnh ghép vào và đập. mình đã dung luyen được 1 vip ts bằng cách này.
ai muốn cứ thử. đề nghị không chém gió. !

cho mọi người 1 code cu :
SKGN1WOMQ5WBS42RCU
</div>

View more random threads same category: