Em là 1 thành viên của gunny . Vì những ước muốn được chia sẻ và chơi gunny trung quốc để thông báo cho game thủ nước nhà . Em cần xin 1 nick gunny trung quốc . cấp bao nhiêu không quan trọng để chơi . mấy cái nick em lập từ trước phiên bản 3.0 TQ đều bị out vì lâu không chơi
</div>

View more random threads same category: