Anh em giúp mình với. Mình download Garena về cài xong chạy nó bắt update nhưng toàn báo là "Failed to update file". Mình đã xóa đi, down bản mới về cài lại nhiều lần mà vẫn không được
</div>

View more random threads same category: