Vấn đề là dạo gần đây mình có mấy cái clip nhạc đẹp quá, nên muốn chuyển sang đuôi 3gp để chép vào di động. Nhưng phần mềm total converter chuyển đu6oi tệ quá, âm thanh hình ảnh nhòe hết. Sau một hồi lang thang trên mạng, kiếm được phần mềm này hay quá. Chuyển đuôi cực nét và cực đẹp, thấy hay nên share với mấy bạn^^.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: