tình hình là em nhận của khách cây 3g mất nguồn. kiểm tra thấy con usb bị nóng . múc em nó ra mà không có usb thây vào . em câu thì iphone lên nguồn . nhận được itun lun . sạc thì vẩn báo sạc nhưng pin không vô . mong anh em có kinh nghiệm chia sẽ cho em với. thanh anh em nhiều. </div>

View more random threads same category: