Mình mới tìm được 57 kênh (ITV,VTC3,VTC HD1,.....)của mạng nào cũng xem được + 76 kênh FPT

Trước tiên muốn xem 57 kênh thì bạn phải cài những phần mềm sau

1: Phần mềm hỗ trợ xem 57 kênh(lưu ý muốn xem phải mở và cài cái này mới xem được)
Link: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
2:Cài VLC
Link: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Và đây 1 vài hình ảnh

Và sau đây là link tải danh sách 57 kênh VNPT và 76 kênh FPT
link: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Các bạn có thể qua link này xem chi tiết hơn
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Hoặc các bạn có thể xem trực tiếp trên trình duyệt: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Nếu thấy Hay Thì Thank nhé

Nguồn từ nhatbun91
</div>

View more random threads same category: