Tổng Hợp các video Clip nhạc HD được lấy nguồn từ internet và lấy nguyên bản gôc, cái này được converter cho Iphone/ ipod nhé
1. Nhạc VPOP

Cao Thái Sơn - Người Ở Lại


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Cao Thái Sơn - Khoảng cáchChỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

[MV] Mỹ Tâm - Ngày Vắng Anh (HD)


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

[MV] Cao Thái Sơn - Gió Lạnh (HD)
[MV] Cao Thái Sơn - Hy Vọng Mong Manh (HD)Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

[MV] Ưng Hoàng Phúc - Chuyện Đó Đâu Ai Ngờ (Ballad)
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

[MV] Văn Mai Hương - Nếu Như Anh Đến (Full HD)Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: