Bác nào pro về Mapinfo cho em hỏi liệu có thể dùng chung 2 bản Mapinfo 8.5 và 10.5 được không? Em đang định xài bản Mapinfo 10.5 nhưng không lỡ rỡ bỏ phiên bản 8.5 vì đã dùng quen và có kỉ niệm...
Các bác cho em ý kiến nhé. Em sẽ thanks
</div>

View more random threads same category: