32 quân cờ và hai đối thủ đối mặt với nhau trên một bàn cờ. Mỗi người đều phải tự tính toán để có được nước cờ thông minh nhất và chiến thắng hiểm hách nhất.
Sau khi tải game, bạn có thể đăng nhập vào game bằng bất kỳ tài khoản Zing nào.
Nếu chưa có tài khoản Zing, Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: