Ninja School 1
Phiên bản đã crack kích hoạt và mua item miễn phí
Hướng dẫn: Các bạn hãy chỉnh ngày giờ máy thành 19/05/2009 (bắt buộc) sau đó download game về và chơi, sau khi chơi xong có thể chỉnh ngày giờ lại bình thường

Link bản gốc: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Link bản dưới 300 KB (cho Samsung): Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Ninja School 2
Phiên bản đã crack mua full item và crack kích hoạt
Tiếp nối thành công của phiên bản ninja school 1, Teamobi đã ra phiên bản ninja school

Link: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Ninja School 2 hack 1 hit, EXP và Crack full
Phiên bản đã crack mua full item, crack kích hoạt, hack one hit và EXP. Nhập mã kích hoạt là 1234
Tiếp nối thành công của phiên bản ninja school 1, teamobi đã ra phiên bản ninja school 2

Link: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Nguồn : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: