Mình mới mua 1 chiếc máy Samsung Galaxy Ace 5830. Bộ nhớ trong là 158MB và thẻ nhớ là 4GB. Mình đã đổi sang quyền root để cài các ứng dụng vào thẻ nhớ.. Sau khi giữ lại những phần mềm cần thiết để lại ở trong bộ nhớ trong. Thì thấy còn 58MB. Nhưng sau khi cài 1 số phần mềm và game vào trong thẻ nhớ.. Rồi cũng có xóa đi cài lại... hoặc cài xong chán lại xóa đi.. thì bộ nhớ trong của mình chỉ còn có có 25MB.. Ko biết khi cài phần mềm vào bộ nhớ ngoài thì bộ nhớ trong có bị mất dung lượng cho việc gì không. Hay là bộ nhớ trong của mình bị làm sao và 23MB đi đâu mất
</div>

View more random threads same category: