Ai đã xài HK phone A4 thì cho em xin ý kiến về chất lượng của máy nhé.Không bàn đến vấn đề PR máy của HK mà chỉ nói về chất lượng thật thui nha
Thank All !!
</div>

View more random threads same category: