Tên Gốc Truyện:Candy Candy
Tác giả:Kyoko Mizuki
Năm Phát Hành:1996
Nhà Xuất Bản: Trẻ

Link Download:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: