các bạn vào trang này

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

hoặc

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

để kiểm tra

Chọn tiếng việt rồi bắt đầu gõChú ý: Chuyển bảng mã ở UNIKEY sang Vietnamese locale CP 1285 thì khi gõ mới ko bị sai chính tả. ( hoặc Unicode tổ hợp - mình chọn cái này mà unikey tự nhảy xuống Vietnamese locale CP 1285 mới lạ )

Mình gõ đc hơn 50 từ /phút ( 10 ngón)
Lần đầu tiên gõ thì chỉ đc 25 từ/ phút, càng gõ nhiều thì càng nhanh


</div>

View more random threads same category: