Phần mềm chupr ảnh màn hình với nhiều chức năng kèm theo thay thế cách chụp bằng phím Printscreen.

MF :
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
</div>

View more random threads same category: