Chào các bạn, đây là link down tài liệu. Bộ sách gồm 3 tập,rất cần cho sinh viên cơ khí khi làm đồ án công nghệ chế tạo máy.

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Tập 1: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Tập 2: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Tập 3: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Đồ án của các sinh viên khóa trước đã làm, down về tham khảo thôi chứ đừng sao y bản chính nhé.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chúc các bạn làm bài tốt!
</div>

View more random threads same category: