Imindmap 5.3 có nhiều điểm cải thiện so với các phiên bản trước :
1, 5 ngôn ngữ mới :
Spanish
French
Portuguese
German
Dutch
2, Thêm child maps cũ.

3,SmartLayout hay và tốt hơn

4, Khởi động nhanh hơn

Cach crack:
B1 : sao chép imindmap của bạn vào 1 mục nào đó ngoài ổ C ra. cất tam ấy mà.
B2 : xóa imindmap bản cũ băng chương trình YourUnintall 2010 .
B3: copy and paste C:\Documents and Settings\All Users\ThinkBuzan\imindmap_cache vào khay hệ thống. Sau đó xóa tất cả các file đi

B4 : vào C:\Program Files xóa Thinkbuzan đi.
B5 : download phần mềm everything ( phần mềm tìm kiếm nhanh và tốt hơn trong máy )
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
bạn ghi là thinkbuzan. imind . Sau đó xóa hết các file tìm thấy đi.
B6 : download
Portable Registry Winner v5.8.4.6.rar về rồi quét máy khoảng 10 lần hay đến khi số lỗi nhỏ là được
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
B7 : download imind map 5.

LINKS
iMindMap 5.3 trial version
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
B8 : cài imindmap 5.3 sau đó mở ra sẽ là trial.
B9: Bước này vô cùng quan trọng với các bạn bị lỗi java.io.IOexception: Access denied copy and paste C:\Documents and Settings\All Users\ThinkBuzan\imindmap_cache vào khay hệ thống. Sau đó xóa tất cả các file đi

B9 : download crack imindmap 5.3


iMindMap 5.3 crack
Crack v5.3:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Copy Crack ở trên vào thư mục chứa imindmap trong ổ C sau đó chạy với quyền amind
B10 : run imindmap 5.3 and have fun with new imindmap 5.3.

View more random threads same category: