Hướng dẫn sử dụng phần mềm FSCapture 6.3 Portable . Bài hướng dẫn sử dụng này rất dễ hiểu và cụ thể bằng video. (ưu điểm của phần mềm là dùng ngay không cần phải cài đặt,hỗ trợ nhiều tính năng,chụp ảnh,chỉnh sửa,lồng ghép,quay video...)Gồm những hướng dẫn sau:

- Đóng dấu bản quyền cho ảnh.

- Chụp ảnh màn hình theo ý muốn

- Chỉnh sửa lồng ghép ảnh.

- Co kéo kích cỡ ảnh như ý muốn.

- Quay video màn hình theo ý muốn.

Download - Tải về FSCapture Portable 6.3


Code:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
hoặc
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Download - Tải về video hướng dẫn sử dụng


Code:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
hoặc
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: