khi bị lỗi này các bạn có thể đã bị sai giờ ở máy rồi nhé, bạn thay lại giờ của máy là đc nhé

View more random threads same category: