chắc khỏi phải giới thiệu nhiều, xem hình nhiêu đó là đủ cho bớt dài dòng miên man.LINK DOWNLOAD : MEDIAFIRE 2 part
pass nếu có : nvcboot
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
( nhấn skip ad để down nha)
nếu chưa có phần mềm ghép file thì đây: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


cài đặt bình thường, chép S2Kv1422-med vô thư mục cài đặt rồi chạy để med, xong chép đè Sap2000.exe vô đó luôn vậy là ok.

EBOOK HƯỚNG DẪN
tài liệu khá là đầy đủ - sử dụng bằng hình ảnh khá trực quan, rất dễ học.
link download: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
pass nếu có: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: