Đầy là bài viết tổng hợp tất cả các ICon chất lương cho máy tín của bạn. Tất cả các ICon đều rất đẹp và độc đáo . Bạn có thể thay đổi các ICon của máy tính 1 cách toàn diện , tân trang cho máy tính lạ mắt và theo phong cách riêng của mình.

Icon Syler :Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]3D Icons Pack490 icons | ICO, DSP, PNG | 45.56 MB
Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén : blogtinhoc.netAdobe Icon Pack :Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén: blogtinhoc.net

Apple Folders Icon Pack

Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén: blogtinhoc.netAeon Icon Pack :

Bao

gồm 175 icon tuyệt đẹp định dạng PNG như: 7-Zip icon , Address Book

icon, Burn icon, Command icon, CS3 icon, Dreamweaver icon, Flash icon...Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén: blogtinhoc.netIcon Vista Ultimate - Complete :Title: Vista Ultimate - Complete

Author: riosypher

File Size: 7.1 MB

Image Size: 19.2 KB

Resolution: 500×375Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén: blogtinhoc.netAlternate Icon Pack 2:

Alternate

Icon Pack 2 bao gồm 16 biểu tượng rất đẹp dưới 2 định dạng ảnh PNG và

ICO. Bao gồm biểu tượng Internet, Mail, Media Player, Skype, Skype 2 ,

Avi, Bmp, Divx, Html, Jpeg, Mov, Mp3, Png, Psd, Wav , Zip…Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén: blogtinhoc.netIcon cho Icon Packager :Với

những Icon tuyệt đẹp bạn sẽ yêu thích máy tính của mình hơn, thích thú

hơn với những giờ sử dụng máy tính khi không còn phải nhìn những Icon

chán ngắt của Windows Xp (^^).

Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Dark Shine Icons - Khá đẹp !

Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]zAero Glass Icons - Icon trong suốt tuyệt đẹp!Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Pass:

Trích:

Pass giải nén: blogtinhoc.net

View more random threads same category: