Đây là chương trình Active Win7 thật đơn giản và dễ sử dụng
Tải tại đây:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Sau khi tải về chạy file CW.exe
Giao diện chương trình như sau:


Nhấp vào nút Apply và đợi một lát!

Máy tính sẽ thông báo khởi động lại!

Và thế là:
Chúc các bạn Active Win7 thành công nhé!

View more random threads same category: