Google Chrome 17 Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

. có sẵn để tải về phiên bản ổn định của Google Chrome 17 Trong số những cải tiến mới của Google Chrome 17 lưu ý một cơ chế cập nhật cho những trang trước khi gõ địa chỉ. Trong một số trường hợp, các trang download bắt đầu ngay cả trước khi người sử dụng hoàn thành 1 tập hợp các địa chỉ và trang web 1 mà người dùng được sẽ đến tham quan, mở, theo nghĩa đen, qua đêm. Google Chrome bây giờ là không chỉ cung cấp bảo vệ từ các trang web độc hại như nó là trước đó, mà còn trên tập tin độc hại. Các tính năng mới trong phân tích của các tập tin thực thi (EXE và MSI) có thể phát hiện các nội dung nguy hiểm và thông báo cho người sử dụng nguy hiểm. Xác định các tập tin độc hại dựa trên thông tin thống kê về các tập tin, cũng như các trang web mà trên đó đăng ký một tỷ lệ phần trăm cao của các mối đe dọa. Ngoài ra, phiên bản này bao gồm các phần mở rộng API mới. . Điều này thay đổi các nhà phát triển chỉ quan tâm đến trình duyệt mô-đun bổ sung Trong số những thứ khác, Google Chrome 17 bao gồm một tập hợp các cải tiến nhỏ, tốt, tất nhiên, hàng loạt khác của lỗi bảo mật sửa lỗi trong các trình duyệt. Google Chrome - nó nhanh chóng, dễ dàng và trình duyệt web tùy biến từ Google. Google Chrome trong thời gian ngắn nhất giành được 1 khán giả rất lớn của người sử dụng và là hiện nay một trong các trình duyệt web phổ biến nhất là chỉ hơi thua kém các trình duyệt phổ biến Firefox , và Opera .Giống như các sản phẩm của gã khổng lồ internet Google Chrome là nhằm mục đích đơn giản và tiện lợi, mà được thể hiện trong một giao diện rất thuận tiện và dễ tiếp cận. Mặc dù đơn giản và khả năng tiếp cận của chương trình không phải hy sinh chức năng - Chrome bao gồm tất cả các chức năng cần thiết, và thậm chí nhiều hơn một chút thông qua việc sử dụng các mô-đun bổ sung. Đơn giản và chức năng, Google Chrome có thể tự hào cao hiệu suất xử lý của các trang web với nhiều nội dung khác nhau, và kết quả kiểm tra nhiều phổ biến đặt chương trình trên các xếp hạng hàng đầu xếp hạng. Nhìn chung, Google Chrome là lý tưởng cho người dùng kinh nghiệm những người cần nhanh chóng và chức năng trình duyệt, và người mới bắt đầu sẽ đánh giá cao sự dễ dàng và thuận tiện.

View more random threads same category: