Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
DiskGetor Data Recovery v.3.2.8 | 3.83 MB

DiskGetor Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu rất mạnh, có thể khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa, dữ liệu bị mất, bị hư hỏng, dữ liệu đã bị định dạng. Chương trình cũng có thể phục hồi dữ liệu từ các định dạng đĩa cứng, ổ cứng bị hỏng, ổ cứng đã Ghost, đĩa cứng đã format, USB. Với việc sử dụng các công cụ cứu dữ liệu tốt nhất của chương trình bạn có cứu các dữ liệu bị mất (Word, Excel, PowerPoint,... các tài liệu văn phòng quan trọng sau khi các tập tin này bị xóa hoặc định dạng) từ đĩa cứng, thẻ nhớ, USB. DiskGetor Data Recovery sẽ rất có ích trong việc phục hồi dữ liệu từ định dạng phân vùng, phân vùng bị mất, repartition, thay đổi phân vùng, bảng phân vùng bị thiệt hại hoặc hư hỏng của bạn.

Home:
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]OS: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT


Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


</div>

View more random threads same category: