Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

iCare Data Recovery Software 4.6.4 | 3.47 MB

iCare Data Recovery Software - một chương trình để phục hồi một chương trình để phục hồi các file bị xóa và định dạng từ các ổ đĩa cứng, thẻ sd, thẻ nhớ và ổ đĩa USB Flash. Nó giúp bạn phục hồi các tập tin từ phân vùng đĩa nechitaaemogo bị hư hỏng khu vực khởi động hoặc bịị tấn công một loại virus.

Tính Năng :
 • Định dạng lại phân vùng, thẻ nhớ, thẻ máy ảnh bởi tai nạn?
 • Hỏng MBR và không thể tìm thấy phân vùng của bạn hoặc USB không được phát hiện?
 • Vô tình bị xóa phân vùng?
 • Drive trở thành RAW, chkdsk báo cáo không có sẵn cho các ổ đĩa nguyên?
 • SHIFT DELETE và cần khôi phục tập tin
 • Khôi phục các file từ đĩa năng động, RAID?
 • Mất dữ liệu mà không có lý do, phần mềm phục hồi?
 • Partition phần mềm thất bại?
 • Đặt câu hỏi khi Format
 • tương thích Windows 7
 • Xem trước hình ảnh, tập tin văn phòng bị mất trước khi phuc hồi.
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


</div>

View more random threads same category: