Chapter 2

Thế là theo lời chỉ dẫn của cô bé, con sói PonPom phóng ngay đến nhà của ngoài Liên...
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Và...
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Nhưng có 1 thực tế phủ phàng rằng...
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Và ngay lúc căng thẳng nhất, Dzy Đỏ của chúng ta lại đi vào chỗ nguy hiểm mà k hề biết...
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Và cô bé kể tường tật mọi chuyện trên đường đi để mong ngoại thứ lỗi. Khác với suy nghĩ ngoại nổi cơn thịnh nộ, cô bé ngạc nhiên quá đỗi khi ngoại quay ngoắt 180 độ..
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Và bất ngờ..
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Ngoại nào cháu nấy..
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Thế là con sói PonPom quyết định đánh một giấc thật đã...
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Dzy Đỏ và ngoại Liên của mình sẽ ra sao? Con sói PonPom sẽ làm gì họ? Ai sẽ cứu 2 bà cháu thoát khỏi con sói nham hiểm? Mọi người hãy chờ đón chap3 nhé
Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

♥To be continue♥

View more random threads same category: