Trích:

Topic này được lập ra để tập trung các phim kinh dị kinh tởm đa số là phim pha và ít khi có link MF vì mod cat ko hứng thú với mấy cái phim như vậy! Nếu ai muốn thì ít nhất phải có 5 người muốn leech thì mới leech qua MF

Seeding of a Ghost - Sự Trả Thù Của Nữ Quỷ (1983) - Only 18+
Trích:

A Hong Kong taxi driver suffers after being cursed by a sorcerer he accidentally hit with his cab. After the driver's wife is raped and killed by teenage hooligans, he pleads with the sorcerer to lift the hex and restore his wife to the land of the living. Otherworldly zombie chaos ensues.

Download-Tải về:

Trích:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Pass:

Trích:

8giaitri.com

View more random threads same category: