Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]


Info
IMDB Info
Subtitles : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
Hosted : Megaupload - HotFile - Rapidshare

Release Group: CAMELOT
File Name: Avatar.2009.TELESYNC.XviD-CAMELOT
Release Date: December 20, 2009
Source: TS
Video: XviD | 640X272 (2.35:1) | 1123kbps
Audio: English | 140kbps | MP3
IMDB Rating: 8.9/10 12,466 votes

Đạo diễn: James Cameron
Diễn viên: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez
Nhà sản xuất: Twentieth Century Fox Film Corporation
Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Viễn tưởng
CD1 :
MEGA
01 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
02 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
03 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
04 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
HOTFILE
01 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
02 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
03 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
04 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
RAPID
01 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
02 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
03 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
04 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
CD2:
MEGA
01 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
02 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
03 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
04 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
HOTFILE
01 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
02 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
03 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
04 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
RAPID
01 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
02 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
03 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]
04 : Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: