Một game đã quá quen thuộc với chúng ta, game đòi hỏi sự tinh mắt vì trong game bạn sẽ phải tìm những con giống nhau và nối chúng lại tới bao giờ ăn được hết các quâLink Download: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]Pass: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]View more random threads same category: