Ngũ quái Sài Gòn là bộ phim hình sự dí dỏm… nói về nhóm Ngũ quái chuyên đi diệt ác trừ gian cứu nhân độ thế.

Họ là những anh hùng hảo hán kiểu Lương Sơn Bạc, với võ công cao cường, trí thông minh xuất chúng, biến hoá khôn lường, đánh đâu thắng đó. Họ luôn “phỗng tay trên” các chiến công của cảnh sát hình sự… Năm người với năm tính cách khác nhau nhưng cùng chung suy nghĩ, cùng chung ý chí, cùng nhau hành tẩu giang hồ, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, diệt ác trừ gian, cứu người cô thế. Họ chỉ coi trọng nghĩa tình, còn tiền bạc coi như rác! Bộ phim có kết cấu khá chặt chẽ, cách thể hiện vừa hiện thực vừa tưởng tượng. Những nhân vật như thế này chỉ có ở trong mơ!Mời các bạn theo dõi...!

Thể loại Hài, Thiếu nhi

Ðạo diễn Xuân Cường

Diễn viên Xuân Vy, Đinh Yến, Kim Hiền, Thế Vũ, Quốc Huy, Quyền Linh, Trường Vũ, Hoài An, Thành Lũy, Thương Tín, Long Hải, Hoàng Liêm, Lê Minh, Thanh Tuấn, Nikokosheva Nataly, Pames W


Link WMP kích vào để download hoặc xem Online:

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

Bài Viết Liên Quan :
</br>
  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

  • Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: