Target TOEIC® - Upgrading TOEIC® Test-taking Skills (Second Edition, sách không kèm CD) giúp thí sinh làm quen với các hình thức và kỹ thuật làm bài mới nhất trong kỳ thi TOEIC thông qua 06 bài thi mẫu được mô phỏng theo bài thi TOEIC thực tế. Ấn bản mới này được cập nhật nhằm tương thích với những thay đổi gần đây của bài thi TOEIC, giúp thí sinh xây dựng được những kỹ năng làm bài tốt nhất. Phần nghe (listening) cũng được cập nhật với những bài luyện nghe được ghi âm bằng cả hai âm giọng, Mỹ và Anh.Tải miễn phí tài liệu luyện thi tại đây:CD1: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

CD2: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

CD3: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

CD4: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

CD5: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

CD6: Chỉ có thành viên của diễn đàn mới nhìn thấy link ]

View more random threads same category: